Dijagnostička oprema i medicinsko-tehnička oprema visoke preciznosti

Dijagnostička oprema i medicinsko-tehnička oprema visoke preciznosti

U ovoj sferi primene, u mnogim slučajevima, veoma je važno da se električna energija proizvedena u uređaju sprovede na zemlju, kako bi se izbegao statički elektricitet, koji može rezultirati netačnim očitavanjem. Svi točkovi se broje jedan po jedan, u specijalnoj mašini, čime se obezbeđuje da električni otpor materijala bude u odgovarajućim granicama.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za srodnu opremu.

Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u potkategoriji Elektroprovodni točkovi


Showing all 10 results


Okretni točak sa kočnicom,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm