Oprema za čišćenje

Oprema za čišćenje

 

Za laganu opremu za čišćenje, kao što su aparati za čišćenje podova, kolica čišćenja, preporučujemo točkove za lagana kolica, kako sa čeličnom osnovom, tako i sa nerđajućim čelikom. Takođe, poželjno je da rad točka bude nečujno.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za srodnu opremu.

Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi sa čeličnom osnovom ili Točkovi od nerđajućeg čelika (AISI 304)


Showing all 12 results


Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm