Oprema za ugostiteljstvo

Oprema za ugostiteljstvo

Točkovi od nerđajućeg (inox) čelika AISI 304 se obično koriste u opremi za ugostiteljstvo. Regulacija HACCP-a striktno zahteva upotrebu nerđajućeg materijala, u skladu sa higijenskim pravilima.

U nastavku je prikazana indikativna serija, pogodna za opremu za ugostiteljstvo.

Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi od nerđajućeg čelika (AISI 304)


Showing all 16 results


Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,150mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,150mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm
  1. 1
  2. 2