Točkovi za pekarsku opremu

Točkovi za pekarsku opremu

Fenolni crni točkovi su pogodni za upotrebu u pećnicama, jer mogu izdržati temperature do 280C. Osim toga, ovi točkovi mogu raditi i na temperaturama hlađenja do -40C.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za peći. Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete naći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Industrijski točkovi i u podkategoriji Visokotemperaturni točkovi


Showing all 22 results


Točak sa kočnicom visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Točak 80mm,smola ,prečnik osovine12,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Točak sa kočnicom visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,Smola (280C),kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Točak 100mm,smola ,prečnik osovine12,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight170Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Točak sa kočnicom visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Točak 100mm,smola ,prečnik osovine12,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Okretni točak visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Točak sa kočnicom visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,Smola (280C),kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Okretni točak visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,Smola (280C),kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Inox okretni točak visokih temperatura,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Okretni točak visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Inox okretni točak visokih temperatura,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm
  1. 1
  2. 2