Industrijski točkovi sa čeličnom osnovom za standardno opterećenje (50-300 kg)


Pokazujući sve 705 rezultati


Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,crna guma sa nosač od presovanog čelika ,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight205Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 12mm.Točak 80mm,crna guma sa nosač od presovanog čelika ,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height104mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 150mm,crna guma sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight125Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height183mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 150mm,crna guma sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight125Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height183mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 12mm.Točak 150mm,crna guma sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight125Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,šipka 22×50.Točak 150mm,crna guma sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight125Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,polipropilen ,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight150Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 12mm.Točak 125mm,polipropilen ,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight150Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height151mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 150mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height194mm

Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 12mm.Točak 125mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height151mm