Industrijski točkovi za teške uslove rada (250-1000 kg)


Showing all675results


Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 200x160mm.Točak 250mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight570Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height310mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 230mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm products_height270mm

Okretni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height132mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height132mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 100mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height148mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliamid tip 6,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight1000Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Okretni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,poliamid + staklena vlakna ,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height112mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x80mm.Točak 80mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight125Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height112mm

Okretni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 175mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing175mm products_height238mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliuretan sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm