Industrijski točkovi za teške uslove rada (250-1000 kg)


Pokazujući sve 675 rezultati


Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight225Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 200x160mm.Točak 250mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight1200Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height310mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height178mm

Okretni točak,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 150x110mm.Točak 100mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height152mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 80mm,poliamid + staklena vlakna ,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height112mm

Fiksni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Okretni točak za teške uslove,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height300mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height178mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight175Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm