Nerđajući (inox) točkovi (AISI 304)


Showing all 1266 results


Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 100mmx32mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Fiksni točak,125mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 125mmx32mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak,125mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak,125mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm