Nerđajući (inox) točkovi (AISI 304)


Showing all1266results


SX150TPCERS(26/30)BKGX

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

Kuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

MX050NNAEQS(24/27)

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX050NNAERS(19/23)BKGX

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX075NNABSBKGX

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx24mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

MX050TPSHSBKGP

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

Osovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX050PAEQS(31/35)

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,polipropilen osovina kliznog ležaja

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX050TPAERS(26/30)BK

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX050TPCEQS(24/27)

Okretni točak,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX050TPCERS(19/23)BKGX

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

MX075PABSBK

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx24mm,polipropilen osovina kliznog ležaja

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

MX075TPAERS(23/26)

Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

MX075TPCHSBK

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm