Bolnički točkovi sa aluminijumskom osnovom


Showing all40results


ALU-150-NOA.S-FRS10

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

ALU-150-NSP.S-FRS9

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

ALU-125-NOA.S-C10.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-125-NSP.S-C9.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-125-NOA.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-150-NSP.S-FRS10

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

ALU-125-NOA.S-C10.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-125-NSP.S-C10.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-125-NOA.S-C9.12

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-125-NSP.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

ALU-150-NOA.S-C9.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

ALU-125-NSP.S-C10.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm