Bolnički točkovi sa aluminijumskom osnovom

Bolnički točkovi sa aluminijumskom osnovom


Showing all 40 results


Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa aluminijumskom osnovom i šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm