Samostalni točkovi


Pokazujući sve 92 rezultati


Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja s prečnikom osovine 8mm

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight40Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height37,5mm

Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja s prečnikom osovine 10mm

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height37,5mm

Točak 200mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,prečnik osovine25,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem s prečnikom osovine 10mm

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height62,5mm

Točak 150mmx32mm,polipropilen osovina kliznog ležaja s prečnikom osovine 10mm

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height75mm

Točak 150mm,poliamid + staklena vlakna ,prečnik osovine15,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,prečnik osovine15,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight225Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Točak 200mm,smola ,prečnik osovine20,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight370Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja s prečnikom osovine 8mm

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height37,5mm

Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi s prečnikom osovine 10mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height37,5mm

Točak 250mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,prečnik osovine20,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Točak 125mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina sa jednokugličnim ležajem s prečnikom osovine 10mm

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height62,5mm