Elektroprovodni točkovi


Showing all384results


Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 100mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 100mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 100mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm