Elektroprovodni točkovi


Pokazujući sve 384 rezultati


Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 125mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 125mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 125mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 125mmx32mm,elektroprovodna termoplastika siva guma kuglični ležajevi sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm