Električni ručni paletar sa ručnim hidrauličnim podizanjem