Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara

Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara


Showing all 100 results


Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 64mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight480Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 59,5mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 85mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 78mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 75mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 17mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 80mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 17mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight725Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 110mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 66mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight480Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 60mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 85mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight790Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm