Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara

Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara


Showing all 100 results


Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 70mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 70mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight540Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 95mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight730Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 91mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight680Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 80mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 105mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight810Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 60mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 59,5mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 17mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 84mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 71mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight540Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 70mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm