Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara


Showing all100results


Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 80mm širina 59,5mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight440Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 110mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 80mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 90mm širina 88mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight710Kg plaiproducts_diametern_bearing90mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 69mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 60mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 90mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 89mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 78mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight780Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 80mm širina 70mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 110mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight950Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm