Utovarni valjak električnih paletnih viljuškara


Showing all 100 results


Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 82mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight620Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 75mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 17mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight910Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 80mm širina 56mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 100mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 80mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 90mm širina 88mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 12mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight710Kg plaiproducts_diametern_bearing90mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 69mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 60mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 90mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 82mm širina 82mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Utovarni valjak za električne paletare.Materijal valjaka od poliuretan,prečnik 85mm širina 75mm ,Kuglični ležajevi,prečnik osovine 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm