Pogonski točkovi za električne paletne viljuškare

Pogonski točkovi za električne paletne viljuškare


Showing all 78 results


Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ75mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare250mmΧ100mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight2100Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ90mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare270mmΧ105mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(9mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 188mm i centralna rupa prirubnice 173mm

products_weight680Kg plaiproducts_diametern_bearing270mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare215mmΧ70mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(11mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 92mm i centralna rupa prirubnice 60mm

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare233mmΧ85mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(12,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 80mm i centralna rupa prirubnice 50mm

products_weight1600Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare330mmΧ135mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 7 otvori – rupe(14,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight3300Kg plaiproducts_diametern_bearing330mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ75mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare250mmΧ105mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight850Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ90mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare300mmΧ100mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight2200Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare215mmΧ70mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(11mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 92mm i centralna rupa prirubnice 60mm

products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm