Pogonski točkovi za električne paletne viljuškare


Pokazujući sve 78 rezultati


Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ85mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare254mmΧ102mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight2010Kg plaiproducts_diametern_bearing254mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare200mmΧ85mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(10,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 72mm i centralna rupa prirubnice 50mm

products_weight440Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare233mmΧ75mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight1100Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare310mmΧ120mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 7 otvori – rupe(16mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight3000Kg plaiproducts_diametern_bearing310mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ70mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare250mmΧ100mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(12,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 95mm i centralna rupa prirubnice 30mm

products_weight460Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ90mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 65mm i centralna rupa prirubnice 30mm

products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare260mmΧ80mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 6 otvori – rupe(9mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 188mm i centralna rupa prirubnice 173mm

products_weight260Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare200mmΧ85mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(10,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 72mm i centralna rupa prirubnice 50mm

products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare233mmΧ85mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(12,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight1550Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare313mmΧ125mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight3100Kg plaiproducts_diametern_bearing313mm