Pogonski točkovi za električne paletne viljuškare


Pokazujući sve 78 rezultati


Pogonski točak za električne paletne viljuškare200mmΧ75mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(10,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 52mm i centralna rupa prirubnice M10

products_weight1100Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ90mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 95mm i centralna rupa prirubnice 65mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare300mmΧ130mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight3100Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ70mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight315Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare250mmΧ80mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 120mm i centralna rupa prirubnice 88mm

products_weight1650Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare343mmΧ140mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 7 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight3750Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ82mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight530Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare254mmΧ100mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(18,5mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight2400Kg plaiproducts_diametern_bearing254mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare200mmΧ80,5mm.Materijal gazečeg sloja od elastična guma.Tip montaže je nasadni imbus .Centralni otvor felne je 36mm

products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ90mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 4 otvori – rupe(13mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 95mm i centralna rupa prirubnice 65mm

products_weight1250Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare310mmΧ105mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(16mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 112mm i centralna rupa prirubnice 80mm

products_weight2600Kg plaiproducts_diametern_bearing310mm

Pogonski točak za električne paletne viljuškare230mmΧ70mm.Materijal gazečeg sloja od poliuretan.Tip montaže je prirubnica, sastojala od 5 otvori – rupe(14mm) svaka.Prečnik, koji se formira od rupa prirubnice, je 70mm i centralna rupa prirubnice 45mm

products_weight1000Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm