Dupli bolnički točkovi sa osnovom od bele sintetičke plastike


Showing all 24 results


Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm