Dupli bolnički točkovi sa osnovom od bele sintetičke plastike

Dupli bolnički točkovi sa osnovom od bele sintetičke plastike


Showing all 24 results


Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za slobodna rotacija 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa plastičnom osnovomi šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa plastičnom osnovomi šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od poliuretan sa kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm