Industrijski točkovi za super teške uslove rada (300-2000 kg) od


Pokazujući sve 227 rezultati


Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 150mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight900Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 175mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing175mm products_height233mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 175mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing175mm products_height233mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 180mm,elastični poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight670Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm products_height235mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 150mm,poliuretan sa felnom od liveno gvožđe,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 175x145mm.Točak 300mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm products_height345mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 100mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height140mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height170mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height170mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 180mm,poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm products_height235mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 250mm,elastični poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm