Industrijski točkovi za super teške uslove rada (300-2000 kg) od

Industrijski točkovi za super teške uslove rada (300-2000 kg) od


Showing all 227 results


Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 100mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height140mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height170mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od liveno gvožđe,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight1200Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 200x160mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od liveno gvožđe,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight2200Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height325mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 180mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm products_height235mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height245mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 175x145mm.Točak 250mm,poliamid tip 6,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm

Okretni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 175x145mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm

Točak sa kočnicom za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 175x145mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,elastični poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height170mm

Fiksni točak za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 175x145mm.Točak 250mm,poliuretan sa felnom od liveno gvožđe,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight1400Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm products_height305mm