Točkovi u boji


Showing all6results


Okretni točak,100mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight198,414Lb plaiproducts_diametern_bearing4" products_height4-2,33/8"

Okretni točak,100mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight198,414Lb plaiproducts_diametern_bearing4" products_height4-2,33/8"

Okretni točak,50mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight110,23Lb plaiproducts_diametern_bearing2" products_height2-7,149/8"

Okretni točak,75mm sa osnovom u boji,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight132,276Lb plaiproducts_diametern_bearing3" products_height3-7,811/8"

Okretni točak,75mm sa osnovom u boji,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight132,276Lb plaiproducts_diametern_bearing3" products_height3-7,811/8"

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight132,276Lb plaiproducts_diametern_bearing3" products_height3-7,811/8"