Točkovi u boji

Točkovi u boji


Showing all 6 results


Okretni točak,50mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,75mm sa osnovom u boji,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,75mm sa osnovom u boji,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika crna neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,100mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height109mm

Okretni točak,100mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height109mm