Poliuretanske montažne gume za električne paletne viljuškare


Pokazujući sve 50 rezultati


Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,250mmΧ100mm s prečnikom felne 170mm

products_weight1950Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,300mmΧ70mm s prečnikom felne 239mm

products_weight1750Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,180mmΧ100mm s prečnikom felne 105mm

products_weight1400Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,350mmΧ90mm s prečnikom felne 280mm

products_weight2570Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,250mmΧ105mm s prečnikom felne 170mm

products_weight2000Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,300mmΧ90mm s prečnikom felne 203mm

products_weight2000Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,200mmΧ50mm s prečnikom felne 140mm

products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,350mmΧ100mm s prečnikom felne 280mm

products_weight2850Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,250mmΧ130mm s prečnikom felne 140mm

products_weight2300Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,125mmΧ40mm s prečnikom felne 75mm

products_weight430Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,300mmΧ100mm s prečnikom felne 203mm

products_weight2105Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Poliuretanske gume sa čeličnim prstenom, za električne paletne viljuškare,200mmΧ60mm s prečnikom felne 150mm

products_weight1000Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm