Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara


Showing all 65 results


Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 125mm i širina 50mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight560Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od Vulkolan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 180mm i širina 50mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight770Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od Vulkolan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 140mm i širina 60mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od Vulkolan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 200mm i širina 80mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 40mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight1077Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 100mm i širina 40mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 15mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od Vulkolan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 150mm i širina 60mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight780Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od Vulkolan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 125mm i širina 60mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od aluminijum.Prečnik točka 180mm i širina 50mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 25mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 140mm i širina 60mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight760Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 200mm i širina 82mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 25/30mm

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 100mm i širina 40mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight360Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Točkovi podrške električnih paletnih viljuškara .Materijal točka od poliuretan i felna od liveno gvožđe.Prečnik točka 150mm i širina 60mm.Dupli kuglični ležajevi s osovinom 20mm

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm