Nerđajući (inox) bolnički točkovi


Showing all 96 results


XK6-200-NSP.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NOA.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.S-C9.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-125-NSP.B-C10.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.B-C10.11

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.B-C10.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NSP.S-C10.12

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NSP.S-C10.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.S-C10.12

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-200-NSP.B-C9.12

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NOA.B-C9.12

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.B-C9.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Osovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm