Nerđajući (inox) bolnički točkovi

Nerđajući (inox) bolnički točkovi


Showing all 96 results


Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 200mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm sa inox nosačem i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm sa inox nosačem i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm