Bolnički točkovi sa čeličnom osnovom

Bolnički točkovi sa čeličnom osnovom


Showing all 96 results


Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

bearing_typeOsovina kliznog ležaja electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

Okretni točak za bolnički krevet 200mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,6.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Okretni točak za bolnički krevet 200mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,6.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Okretni točak za bolnički krevet 150mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

bearing_typeKuglični ležajevi electric_conductiveElectric conductive
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm