Bolnički točkovi sa čeličnom osnovom


Showing all 111 results


WL-150-NSP-S.08

Točak 150mm od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi s prečnikom osovine 8mm

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight140Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

K6-125-NSP.S-C10.11

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

96-125-NOA.B-C9.12

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

Osovina kliznog ležaja string(2) "No" electric_conductiveElectric conductive
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-125-NOA.S-C10.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 32×54.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No" electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

96-100-NSP.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-100-NSP.S-C9.12.D

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,6.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

K6-100-NOA.S-C9.12

Okretni točak za bolnički krevet 100mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,6.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No" electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

96-125-NSP.B-C9.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja .Rotacija osnove sa dvostrukim redom kuglica

Osovina kliznog ležaja string(2) "No"
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-200-NSP.S-C9.11.D

Okretni točak za bolnički krevet 200mm s metalnom osnovom i šipka za usmerenu kočnicu 27,8X96,5.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

K6-200-NOA.S-C9.11

Okretni točak za bolnički krevet 200mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 27,8X96,5.Točak od elektroprovodni poliuretan sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No" electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

WL-200-NSP-S.08

Točak 200mm od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi s prečnikom osovine 8mm

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

K6-125-NSP.S-C10.12

Okretni točak za bolnički krevet 125mm s metalnom osnovom i šipka za totalno kočenje 32×54.Točak od termoplastika siva neobeležena guma sa kuglični ležajevi.Rotacija osnove sa kugličnim ležajevima

Kuglični ležajevi string(2) "No"
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm