Samostalni točkovi


Pokazujući sve 237 rezultati


Točak 160mm,crna guma sa felnom od poliamid,prečnik osovine20,inox valjkasti ležaj

bearing_typeInox Valjkasti ležaj
products_weight135Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Točak 200mm,elastična crna guma sa felnom od liveno gvožđe,prečnik osovine25,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Točak 100mm,polipropilen ,prečnik osovine12,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Točak 150mm,poliamid tip 6,prečnik osovine15,inox valjkasti ležaj

bearing_typeInox Valjkasti ležaj
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,prečnik osovine15,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Točak 160mm,poliuretan sa felnom od aluminijum,prečnik osovine20,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Točak 150mm,poliuretan sa felnom od liveno gvožđe,prečnik osovine20,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Točak 250mm,crna guma sa nosač od presovanog čelika ,prečnik osovine25,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight295Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Točak 125mm,Elastična crna guma sa felnom od aluminijum,prečnik osovine20,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight225Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Točak 300mm,elastična crna guma sa felnom od liveno gvožđe,prečnik osovine40,kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi
products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Točak 100mm,poliamid tip 6,prečnik osovine12,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Točak 200mm,poliamid tip 6,prečnik osovine20,osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight1000Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm