Osiguranje materijala i kvaliteta

RODA SA ima kao glavni cilj da ponudi kvalitetne proizvode svim kupcima. Iz tog razloga, kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda, u svakoj fazi proizvodnje, je uvek naš prvi prioritet.

U svakoj fazi, od presovanja metalnih proizvoda, do konačnog sklapanja točka sa osovinom, vrši se kontrola uzorkovanja.

Konkretnije, nakon proizvodnje metalnih proizvoda, njihove kritične dimenzije se mere posebnim kalibrom, tako da su unutar tolerancije, definisanih od početka. Nakon određenog obima proizvodnje kalupi se odvode u mašinsku radionicu radi potrebnog održavanja, kako bi se osigurala neprekidna buduća proizvodnja komponenti sa istim karakteristikama.

U sledećoj fazi sklapanja, na kraju linije nalazi se specijalna stanica na kojoj se proverava da li je montaža ispravna.

Konačno, nakon završnog sklapanja sa točkom i nakon proizvodnje finalnog proizvoda, vrši se kontrola uzorkovanja na motoru za upravljanje točkovima

Ovaj uređaj je jedan okrugli sto, u kome simuliramo rad točkova, podešavanjem brzine, opterećenja i prepreka kako je definisano evropskom normom EN-12530 za točkove.

U ovom uređaju smo u mogućnosti da izmerimo izdržljivost točka, pod određenim opterećenjem, otpor kotrljanja, buku i temperaturu koja se razvija. Ovaj uređaj ima mogućnost merenja svih gore navedenih vrednosti pod opterećenjem do 1,5 tona.