Kolica za supermarkete

Kolica za supermarkete


Za sličnu opremu, koriste se točkovi, prečnika 100mm i 125mm, sa različitim montažama. U nekim slučajevima preporučujemo i upotrebu elektroprovodnih točkova, kako biste izbegli statički elektricitet. U nastavku je prikazana indikativna serija, pogodna za kolica za supermarkete. Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi sa čeličnom osnovom.


Showing all 4 results


Okretni točak,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak,100mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa navoj.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm