Oprema za ugostiteljstvo

Oprema za ugostiteljstvo

Točkovi od nerđajućeg (inox) čelika AISI 304 se obično koriste u opremi za ugostiteljstvo. Regulacija HACCP-a striktno zahteva upotrebu nerđajućeg materijala, u skladu sa higijenskim pravilima.

U nastavku je prikazana indikativna serija, pogodna za opremu za ugostiteljstvo.

Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi od nerđajućeg čelika (AISI 304)


Showing all 16 results


Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa navoj.Točak 75mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,150mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Okretni točak,150mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma kuglični ležajevi

bearing_typeKuglični ležajevi stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm
  1. 1
  2. 2