Bolnički nameštaj

Bolnički nameštaj

 

U bolnicama i dijagnostičkim centrima obično preporučujemo upotrebu točkova od nerđajućeg čelika.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za srodnu opremu.

Za kompletan asortiman u svim dimenzijama možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi od nerđajućeg čelika (AISI 304)


Showing all 17 results


Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,100mm sa osnovom u boji,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height109mm

Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,100mm sa inox nosačem,montaža sa otvor – rupa.Točak 100mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131,5mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak,75mm sa inox nosačem,montaža sa gornja ploča.Točak 75mmx24mm,poliamid tip 6 osovina kliznog ležaja sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina kliznog ležaja stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm
  1. 1
  2. 2