Oprema za hotele

Oprema za hotele

Za ove primene, preporučujemo točkove sa nečujnim radom i pogodne za čiste podove, koji ne ostavljaju trag. Na osnovu upotrebe i opterećenja kolica, predlažemo prilično širok asortiman.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za hotelsku opremu.


Showing all 9 results


Okretni točak,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina sa jednokugličnim ležajem sa zaštitnim poklopcima

bearing_typeOsovina sa jednokugličnim ležajem
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak,150mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak sa kočnicom,150mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 150mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181,5mm

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

bearing_typeValjkasti ležaj
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Okretni točak,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa gornja ploča.Točak 125mmx32mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156,5mm