Promotivni štandovi

Promotivni štandovi

 

Za lagana kolica, kao što su promotivni štandovi, preporučujemo točkove kapaciteta od 50-60 kg.

U nastavku je prikazana indikativna serija pogodna za srodne štandove.

Za kompletan asortiman, u svim dimenzijama, možete pronaći proizvode u sekciji Proizvodi, konkretnije u kategoriji Točkovi za lagana kolica i u podkategoriji Točkovi sa čeličnom osnovom


Showing all 8 results


Okretni točak sa kočnicom, lagane serije50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak, lagane serije50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Okretni točak sa kočnicom, lagane serije75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight40Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak, lagane serije75mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 75mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight40Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Okretni točak sa kočnicom,50mm sa osnovom od presovanog čelika,montaža sa otvor – rupa.Točak 50mmx24mm,termoplastika siva neobeležena guma osovina kliznog ležaja

bearing_typeOsovina kliznog ležaja
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm